2. Wat is het aandeel van de luchtvaart in de totale klimaatproblematiek?

De luchtvaart staat garant voor ongeveer 2,5 procent van de wereldwijde uitstoot van CO2-emissies (broeikasgassen), maar dat cijfer vertelt slechts een deel van het verhaal. Met de overige klimaateffecten – in de eerste plaats de vorming van condensatiestrepen en wolkvorming – komt de klimaatbijdrage op ongeveer 5 procent van het totale plaatje. Het aandeel van de luchtvaart wordt bovendien steeds belangrijker en zal meer dan 20 % van de totale mondiale uitstoot uitmaken in 2050 - volgens sommige prognoses zelfs bijna 40 %.

De huidige tweeënhalf of vijf procent lijken niet veel, maar het verdoezelt de grote impact van iemands persoonlijke klimaatafdruk en het aandeel van vliegen daarin. Minder dan 10 % van de wereldbevolking nam ooit al een vliegtuig, maar die relatief beperkte groep mensen zorgt wel voor gigantische uitstoot van broeikasgassen, ten koste van de rest van de planeet.

CO2-uitstoot per land (miljoen ton CO2e/jaar, 2017)

bronnen: IATA en Europese Commissie

De CO2-uitstoot door de luchtvaart is op dit moment iets groter dan de CO2-uitstoot van Duitsland (in 2017 ongeveer 850 miljoen ton per jaar), Als de luchtvaartsector een land zou zijn, zou het op de zesde plaats staan wereldwijd wat betreft CO2-uitstoot, en dat is dan nog zonder rekening te houden met het bijkomende opwarmingseffect door bijvoorbeeld condensstrepen. Beweren dat het niet nodig is om iets te doen aan de uitstoot van de luchtvaart omdat die maar een klein aandeel heeft in het globale plaatje is dus hetzelfde als beweren dat Duitsland niets hoeft te doen, omdat ook dat land relatief gesproken maar een klein aandeel van de uitstoot vertegenwoordigt. Vliegen doet het op een paar uitzonderingen na trouwens altijd slechter in vergelijking met andere vervoersmiddelen, zeker als je ook de opwarmingseffecten door condensstrepen meerekent.

Tot slot: passagiersvliegtuigen staan in voor het overgrote deel van de uitstoot door de luchtvaart. Slechts een drietal percent van de vluchten hebben enkel vracht aan boord.

Andere veelgestelde vragen

3

Hoe wordt de CO2-uitstoot van een vliegreis berekend?

CO2 is het belangrijkste broeikasgas. Een vliegtuig heeft al snel enkele duizenden liter kerosine mee aan boord. Per liter kerosine wordt bij de verbrandingsreactie ongeveer 2,5 kilogram CO2 en 1 kilogram waterdamp gevormd. Naast CO2 zijn er ook minimale fracties van andere broeikasgassen (bijvoorbeeld CO). De totale uitstoot van de verschillende broeikasgassen wordt steeds uitgedrukt in totaal aantal CO2-equivalenten (CO2e), waarmee kan uitgedrukt worden hoeveel een broeikasgas bijdraagt aan de opwarming van onze planeet, gebruikmakend van een equivalente concentratie CO2.


Lees meer
4

Welke toekomst heeft de luchtvaart?

De CO2-uitstoot van de luchtvaart neemt steeds toe, zowel in absolute cijfers als wat betreft het aandeel in de totale mondiale uitstoot. Enkel door een drastische reductie van de luchtvaart kunnen we de doelstellingen van Parijs halen om de opwarming beneden anderhalve graad te houden. De luchtvaart groeit exponentieel. Technologische of operationele verbeteringen zullen nooit voldoende zijn om de voortdurend toenemende uitstoot te stoppen en al helemaal niet om de totale uitstoot te doen afnemen.


Lees meer
5

CO2-compensatie: hot or not?

Het is beter dan niets, hoor je vaak als het over compensatie gaat, maar zo eenvoudig is het niet. We moeten niet compenseren, we moeten reduceren! De huidige compensatieprogramma’s bevatten geen enkele incentive om mensen minder voor het vliegtuig te doen kiezen. Integendeel, compensatie maakt vliegen sociaal aanvaardbaar - ‘ik compenseer toch’. De meeste compensatieprojecten gebeuren in het Zuiden. Compensatie is in essentie dus onrechtvaardig: dat deel van de wereld dat sowieso al een lage CO2-uitstoot heeft moet iets doen of krijgt iets opdat een ander deel van de wereld lustig kan blijven verder vliegen en CO2 uitstoten.


Lees meer
Terug naar alle veelgestelde vragen